Hlasování 2023 Výsledky Ke stažení Partneři Kontakt

Metodika hodnocení ankety "Golfový areál roku"

Žebříček: Nejoblíbenější golfový areál

Anketa je rozdělena do dvou základních žebříčků. První z nich porovnává golfové areály dle jejich oblíbenosti, a to prostým součtem získaných preferenčních hlasů. Ten areál který získá nejvíce hlasů zvítězí. V případě rovnosti získaných hlasů zvítězí ten areál, který obdržel svůj poslední hlas dříve.

Hlavní oceňovaná kategorie:

Nejoblíbenější golfový areál roku

Popis hodnocení: Pořadí je sestaveno ze všech zaslaných hlasů.

Vedlejší oceňovaná kategorie:

Nejoblíbenější golfový areál roku dle začátečníků

Popis hodnocení: Pořadí je sestaveno ze zaslaných hlasů od všech začínajících golfistů (kteří ještě nemají přiděleno HCP) plus hlasů od golfistů začátečníků, kteří mají HCP v rozmezí 36-54.

Další zveřejňované kategorie:

Nejoblíbenější golfový areál dle golfistů s HCP 0 – 12
Nejoblíbenější golfový areál dle golfistů s HCP 12 - 36
Nejoblíbenější golfový areál dle golfistů s HCP 36 – 54

Popis hodnocení: Pořadí těchto žebříčků je sestaveno ze zaslaných hlasů od registrovaných golfistů a rozděleno dle jejich stupně výkonnosti, dle kterého jsou rozděleny do těchto třech kategorií: HCP 36-54, HCP 12-36 a HCP 0-12 plus profesionálové bez HCP.


Žebříček: Nejkvalitnější golfový areál

Druhý základní žebříček porovnává golfové areály dle jejich kvality, a to zprůměrováním obdržených hodnocení výhradně však od registrovaných golfistů s přiděleným HCP. Hodnocení probíhá formou přidělování 1 až 5 hvězdiček a to ve 3 různých kritériích. Konkrétně se jedná o tato kritéria: „Kvalita hry a technického stavu hřiště“, „Kvalita služeb a ochota personálu“ a „Kvalita prostředí a celková atmosféra“. Ten areál, který splní stanovený limit v počtu obdržených hodnocení a získá nejvyšší průměrné hodnocení ze všech tří hodnocených kritérií, tak ten zvítězí. V případě shodného průměru zvítězí ten areál, který obdržel větší počet hodnocení.

Hlavní oceňovaná kategorie:

Nejkvalitnější golfový areál roku dle golfistů

Popis hodnocení: Pořadí je sestaveno zprůměrováním všech tří kritérií ze všech zaslaných hodnocení od registrovaných golfistů.

Vedlejší oceňovaná kategorie:

Nejkvalitnější golfová 9-ka roku dle golfistů

Popis hodnocení: Pořadí je sestaveno zprůměrováním všech tří kritérií ze všech zaslaných hodnocení od registrovaných golfistů s tím, že se porovnávají pouze ty areály, které mají 9 jamková hřiště.

Další zveřejňované kategorie:

Nejkvalitnější golfový areál dle kvality hry a technického stavu hřiště
Nejkvalitnější golfový areál dle kvality služeb a ochoty personálu
Nejkvalitnější golfový areál dle kvality prostředí a celkové atmosféry

Popis hodnocení: Pořadí je sestaveno zprůměrováním vždy pouze jednoho konkrétního kritéria ze všech zaslaných hodnocení od registrovaných golfistů.Pořadí je sestaveno zprůměrováním vždy pouze jednoho konkrétního kritéria ze všech zaslaných hodnocení od registrovaných golfistů.